AMAÇ VE HEDEFLER

İLMAR’ın öncelikli amaçları arasında başta Türkiye ‘deki üniversiteler olmak üzere Türk akraba topluluklarının ve diğer ülke toplumların üniversite mensuplarını, öğretim üyelerini ve yardımcılarının “özgün sosyal düşünce metodolojisi” üzerinde yoğunlaşmasını sağlamak ve buna dayalı bakış açısının sosyal, siyasal, toplumsal, kültürel ve diğer alanlarda bu merkezden düşünülmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda ulaşılmak istenilen hedefler olarak; 

1. Tüm akademisyenlerin Türk toplumunun özgün sosyal bilim anlayışı merkezli çalışma, araştırma ve düşüncelerinin daha ileri düzeyde pratik ve teorik bağlamda geliştirmelerini sağlamalarına katkıda bulunmak,

2. Türkiye’nin  başta stratejik olmak üzere tüm  milli ve manevi menfaatlerini ilgilendiren konularda, özgün muhtevalı bilgi üretmek, çalışmalar yürütmek, politikalar geliştirmek, yayınlar yapmak bu konuları gerektiğinde kamuoyu ile paylaşmak,

3. Başta  öğretim üyeleri ve  yardımcıları olmak üzere tüm ilgili çevrelere ”özgün sosyal bilim düşüncesi”ne dayalı bilinçlerinin gelişmesini sağlamak ve  mukayeseli sosyal bilim anlayışının bilim metodolojisi olarak yaygınlaşmasını sağlamak,

4. Öğretim üye yardımcılarını çağımızın bilgi çağı ekseninde düşünce temellerinin oluşmasını sağlayıcı bakış açılarını özgün çalışmalarla destekleyerek bu konularda çağa uygun ve yeniçağı yönlendirmeye yönelim biçimde akademik düşünce gelişimlerine katkı sağlamak,

5. İLMAR’ın, kendi kurum kimliği altında öğretim üye ve yardımcıları eşliğinde ulusal ve uluslararası alan ve konularda; özgün düşünce üretmek, bu özgün düşünceleri üzerinden proje/ler geliştirmek, ya da bu projelerin üretilmesine/geliştirilmesine katkı sağlamak konusu, amaçları arasında yer almaktadır. Böylece İLMAR’ın proje/lere milli ve manevi bütüncül bilgi ekseninde katkı sağlamak, önemli hedefleri arasında yer almaktadır.

6. Ulusal ve Uluslararası düzeyde toplantı, konferans ve paneller düzenlemek,

7. Uluslararası faaliyetlerde ve organizasyonlarda bulunmak, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler tertip etmek veya yardımlaşmak.