27/28 ŞUBAT 2015 – İLAM

İLMAR’ın düzenlediği “Tevhidi Sosyal Düşünce Çalıştayı” 27 – 28 Şubat 2015 tarihinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen akademisyenlerin katılımıyla İstanbul İLAM’da gerçekleştirildi.

27 Şubat 2015 saat 14:00’te muhterem Osman Nuri Topbaş beyefendinin sohbetleriyle başlayan çalıştay programı, ilk gün akdemisyenlerin tanışma ve çeşitli fikir alışverişleriyle tamamlandı. 28 Şubat Cumartesi günü ise saat 9:30’da başlayan program 4 oturum olarak akşama kadar devam etti.

Muhterem Dr. Adem Ergül Beyefendi, Muhterem Doç. Dr. Halil Kurt beyefendi, Vakıf Genel Müdür Yardımcısı Ali Can beyefendilerin ve rektör ve rektör yardımcısı hocalarımızın da içinde bulunduğu bir çok akademisyenin katıldığı çalıştayın ilk oturumunda İLMAR yönetim kurulu başkanı Doç. Dr. Osman Şimşek, Tevhidi Sosyal Düşünce’nin genel hatlarını özetleyen bir konuşma gerçekleştirdi.

İkinci oturumda İLMAR yönetim kurulunda bulunan kıymetli hocalarımız çeşitli disiplinlerde Tevhidi Sosyal Düşünce’nin nasıl ele alınması gerektiği hakkında dinleyicilere değerli bilgiler aktardılar. Diğer iki oturumun da soru-cevap şeklinde geçtiği çalıştayda, oturumlara katılan kıymeti hocalarımızın da katkılarıyla Tevhidi Sosyal Düşünce’nin Türkiye’de ki ilim üreten kurumlara zihniyet olarak yerleşmesi ve üretilen müktesebata Pozitivist paradigma yerine Tevhidi Sosyal Düşünce’nin hakim olması gerekliliği ortaya kondu.